How-to


Changelog


Troubleshooting


Privacy policy for enterprise solutionsPage tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Sv translation
languageen

Local installation - G DATA Security Client for Mac

If a remote installation is not possible, you can install G DATA Security Client for Mac locally.

 1. Start G DATA Administrator, select the Clients panel and choose the option Create installation script for Linux/Mac clients from the Organization menu.
 2. After you choose a storage location, the script will be created in the background.
 3. Copy the installation script to the client.
 4. Open a Terminal window and elevate the user status by typing su and entering the root password. Alternatively, execute the command from step 5 using sudo.
 5. Navigate to the folder to which you copied the file and execute it: ./install-client.sh -t WS.
 6. In order to prevent unauthorized access to the ManagementServer, clients that are deployed through a local installation need to be authorized in G DATA Administrator under Clients > Overview before they are fully served.
Sv translation
languagepl_PL

Lokalna Instalacja - G DATA Security Client dla Mac

Jeśli zdalna instalacja nie jest możliwa, można również zainstalować G DATA Security Client for Mac bezpośrednio na kliencie.

 1. W programie G DATA Administrator należy wybrać sekcję Stacje robocze.

 2. W menu Organizacja kliknij opcję Zarządzanie pakietami instalacyjnymi, a następnie symbol plusa.

 3. Wybierz G DATA Security Client for Mac.

 4. Opcjonalnie możesz zmienić adres serwera zarządzającego dla instalowanego klienta oraz ograniczyć czas automatycznej autoryzacji instalowanego klienta od chwili wygenerowania skryptu.

 5. Skrypt zostanie przygotowany w tle. Gdy będzie gotowy, kliknij w link i zapisz plik na dysku.

 6. Skopiuj skrypt instalacyjny do dowolnego folderu na kliencie.

 7. Otwórz okno terminala

 8. Przejdź na uprawnienia roota, wpisując polecenie su, a następnie hasło roota.

 9. Otwórz folder, w którym znajduje się skopiowany plik.

 10. Uruchom instalator za pomocą polecenia ./install-client.sh -t WS.

Następnie należy włączyć pełny dostęp do dysku, aby umożliwić ochronę w czasie rzeczywistym. Bez ochrony w czasie rzeczywistym, Twój klient nie będzie w pełni chroniony.

 1. Kliknij ikonę Apple w zasobniku systemowym.

 2. Otwórz Preferencje systemowe.

 3. Otwórz kategorię Bezpieczeństwo.

 4. Kliknij na Prywatność.

 5. Kliknij na kłódkę.

 6. Wprowadź swoje hasło, aby zezwolić na zmiany.

 7. Kliknij opcję Pełny dostęp do dysku na liście po prawej stronie.

 8. Upewnij się czy oba wpisy G DATA są zaznaczone.

 9. Zamknij ustawienia.