How-to


Changelog


Troubleshooting


Privacy policy for enterprise solutionsPage tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Sv translation
languagepl_PL
Lokalna instalacja przez pakiet - G DATA Security Client dla Windows

Pakiet jest pojedynczym plikiem wykonywalnym (windowsfullagent.exe), który może być użyty do instalacji klienta G DATA Security Client. Pakiet instalacyjny może być wykorzystany do instalacji klienta na wszystkich komputerach w domenie za pomocą skryptu logowania lub do instalacji lokalnej.

Aby utworzyć pakiet instalacyjny, należy uruchomić program G DATA Administrator. W menu Organizacja kliknij opcję Zarządzanie pakietami instalacyjnymi, a następnie symbol plusa. Zostaniesz poproszony o podanie następujących informacji:

Rodzaj klienta: wskaż G DATA Security Client Windows

ManagementServer: serwer, w którym powinien zarejestrować się klient.

Język: Język interfejsu klienta.

Grupa (opcjonalne): grupa, do której klient zostanie dodany po instalacji.

Użyj ukośnika "/", aby oddzielić nazwy grup w hierarchii. Znaki specjalne w nazwach grup muszą być zaznaczone: Każdy cudzysłów w nazwach grup musi być powielony. Jeśli nazwa grupy zawiera znak "/", nazwa grupy musi być ujęta w cudzysłów.

Ogranicz ważność: Ogranicz ważność pakietu instalacyjnego. Jeśli pakiet zostanie zainstalowany po tym okresie czasu, jest uznawany za nieautoryzowany i wymaga ręcznej autoryzacji w G DATA Administrator w zakładce Stacje robocze > Powiadomienia.

Zatwierdź przyciskiem OK. G DATA Administrator utworzy pakiet instalacyjny w tle. Gdy będzie gotowy, pojawi się link umożliwiający zapisanie na dysku. 

Pakiet można teraz skopiować na komputer docelowy i uruchomić z uprawnieniami administratora w celu zainstalowania programu G DATA Security Client. Jeżeli instalacja ma przebiegać bez interakcji z użytkownikiem, należy uruchomić pakiet instalacyjny z parametrem /_QuietInstallation="true": windowsfullagent.exe /_QuietInstallation="true".


Parametry wiersza poleceń

Jeżeli instalacja G DATA Security Client odbywa się z poziomu wiersza poleceń i instalatora setup.exe lub z wykorzystaniem pliku setup.reconfig, dostępne są następujące parametry do konfiguracji:


ParametrWartośćZnaczeniePrzykład
/_QuietInstallationtrue, falsePraca w tle lub z graficznym interfejsem użytkownika/_QuietInstallation="true"
/InstallModeInstall, UninstallTryb instalacji lub deinstalacji/InstallMode="Install"
/SelectedLanguagede, en, fr, it, es, nl, pt, pt-br, tr, ru, zh-cn, zh-twJęzyk instalacji klienta/SelectedLanguage="pl"
/GroupNamedowolna grupa lub podgrupa serwera MMSOkreśla, do jakiej grupy zostanie dodany klient/GroupName="HQ/Serwery"
/_CLIENT_COMPUTERNAME=ClientComputer(dowolny ciąg znaków)Określa nazwę, za pomocą której klient zgłasza się do serwera./_CLIENT_COMPUTERNAME="ClientBuchhaltung"
/@_PackageId=aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeeGUIDSłuży do przypisania klienta, jak również do autoryzacji w ManagementServer.W wierszu poleceń uruchomić GData.Business.Server.Cli.exe

Polecenie "listpackages" tworzy plik PackagesIds w katalogu G DATA AntiVirus ManagementServer\Installpackages

/HostNameFQDN, adres IP

Określa nazwę lub adres IP serwera ManagementServer.

(Ta opcja jest wymagana tylko w przypadku instalowania pakietu z obszaru pobieraniapoprzez bazowy instalator klienta. Parametr nie jest wymagany dla pakietu instalacyjnego wygenerowanego poprzez G DATA Administrator).

/HostName="192.168.1.1"

/HostName="SRV-01.gdata.pl"
Note

Nazwy i ciągi znaków muszą być zgodne z konwencją nazewnictwa w systemie Windows.


Info
  • przedrostek @ zapewnia trwały (zachowany na stałe) stan
  • przedrostek _ zapewnia, że deklaracja dla parametru nie jest przechowywana.


Właściwości takie jak język, nazwa hosta, nazwa grupy i ustawienia zostały już zdefiniowane podczas tworzenia pakietu, ale mogą być zastąpione przez wskazane parametry.