How-to


Changelog


Troubleshooting


Privacy policy for enterprise solutionsPage tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Sv translation
languagepl_PL


Aura - Background Content
backgroundImageHrefTypelink
padding10
containerMinHeight400
backgroundSizecover
contentPositionflex-start
backgroundPositioncenter center


Aura - Background Content
backgroundImageHrefTypelink
padding30
backgroundColor#bdbdbd
containerMinHeight50
backgroundSizecover
contentPositioncenter
backgroundPositioncenter center


Aura - Title
color#000000
textAlignleft
fontSize32
lineHeight32
cloudTextDemo Title
tagh1
fontWeightbold
Aktualizacja do wersji 15.23Aura - Background Content
backgroundImageHrefTypelink
padding15
backgroundColor#eae9e9
containerMinHeight400
backgroundSizecover
contentPositionflex-start
backgroundPositioncenter center


Aura - Panel
tab0
styles{"body":{},"header":{},"headline":{},"base":{"boxShadow":{"shadows":[{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.08)","x":0,"y":1,"blur":1,"spread":0},{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.16)","x":0,"y":1,"blur":3,"spread":1}]},"borderRadius":{"radius":4},"backgroundColor":{"color":"#ffffff"}}}
body

Poniższe czynności są niezbędne do uaktualnienia istniejącej instalacji G DATA do wersji 15.23. Instrukcje dotyczą systemów i środowisk systemowych, w których jest już zainstalowane rozwiązanie G DATA Business Solution w wersji 14.x lub 15.x.

(warning) Ważne! Przed aktualizacją lub ponowną instalacją do tej wersji, wykonaj aktualizację systemów operacyjnych wszystkich klientów i serwerów. Aktualizowanie stanu systemów operacyjnych


Aura - Panel
tab1
styles{"body":{},"header":{},"headline":{},"base":{"boxShadow":{"shadows":[{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.08)","x":0,"y":1,"blur":1,"spread":0},{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.16)","x":0,"y":1,"blur":3,"spread":1}]},"borderRadius":{"radius":4},"backgroundColor":{"color":"#ffffff"},"border":{"color":"#0645ad","style":"solid","width":4,"bottom":false,"top":false,"left":true,"right":false}}}
body

1. Dystrybucja aktualizacji G DATA Security Client

2. Tworzenie kopii zapasowej bazy danych

3. Aktualizacja programu

4. Praktyczne wskazówki

Anchor
updateverteilung
updateverteilung

Aura - Panel
tab1
styles{"body":{},"header":{},"headline":{"text":{"text":"1. Dystrybucja aktualizacji G DATA Security Client","color":"#333","textAlign":"left","fontWeight":"bold","fontSize":18},"border":{"color":"#bbbbbb","style":"solid","top":false,"right":false,"bottom":true,"left":false,"width":2}},"base":{"boxShadow":{"shadows":[{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.08)","x":0,"y":1,"blur":1,"spread":0},{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.16)","x":0,"y":1,"blur":3,"spread":1}]},"borderRadius":{"radius":4},"backgroundColor":{"color":"#ffffff"},"border":{"color":"#bbbbbb","style":"solid","width":4,"bottom":false,"top":false,"left":true,"right":false}}}
body<p><br /></p>

Aby proces aktualizacji przebiegł pomyślnie, należy wcześniej sprawdzić następujące ustawienia:

UI Steps
sizesmall


UI Step

(warning) Ważne! Uaktualnij systemy operacyjne wszystkich punktów końcowych i serwerów do najnowszej wersji! Aktualizowanie stanu systemów operacyjnych


UI Step

Sprawdź ustawienia automatycznej aktualizacji programu klientów.


UI Step

Jeśli posiadasz podłączonych z co najmniej 10 klientów, sprawdź ustawienia stopniowego rozdzielania aktualizacji. Dystrybucja tą metodą zmniejsza obciążenie serwera i sieci podczas aktualizacji programu.


UI Step

Jeśli korzystasz z serwera Exchange, sprawdź pozycję Automatyczna aktualizacja plików programu w ustawieniach Ogólnych Anchor
datenbank
datenbank

Aura - Panel
tab1
styles{"body":{},"header":{},"headline":{"text":{"text":"2. Tworzenie kopii zapasowej bazy danych","color":"#333","textAlign":"left","fontWeight":"bold","fontSize":18,"tag":"h2"},"border":{"color":"#bbbbbb","style":"solid","top":false,"right":false,"bottom":true,"left":false,"width":2}},"base":{"boxShadow":{"shadows":[{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.08)","x":0,"y":1,"blur":1,"spread":0},{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.16)","x":0,"y":1,"blur":3,"spread":1}]},"borderRadius":{"radius":4},"backgroundColor":{"color":"#ffffff"},"border":{"color":"#bbbbbb","style":"solid","width":4,"bottom":false,"top":false,"left":true,"right":false}}}
body

Przed wykonaniem procesu aktualizacji zalecane jest utworzenie kopii zapasowej bazy danych.

Instrukcje dotyczące wykonywania kopii zapasowej można znaleźć na stronie: Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych bazy danychBackup und Wiederherstellung der Datenbank

Anchor
programmupdate
programmupdate

Aura - Panel
tab1
styles{"body":{},"header":{},"headline":{"text":{"text":"3. Aktualizacja programu","color":"#333","textAlign":"left","fontWeight":"bold","fontSize":18,"tag":"h2"},"border":{"color":"#bbbbbb","style":"solid","top":false,"right":false,"bottom":true,"left":false,"width":2}},"base":{"boxShadow":{"shadows":[{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.08)","x":0,"y":1,"blur":1,"spread":0},{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.16)","x":0,"y":1,"blur":3,"spread":1}]},"borderRadius":{"radius":4},"backgroundColor":{"color":"#ffffff"},"border":{"color":"#bbbbbb","style":"solid","width":4,"bottom":false,"top":false,"left":true,"right":false}}}
body<p><br /></p>

Dostępne są dwie metody aktualizacji istniejącej instalacji programu G DATA

  • online przy pomocy aplikacji Aktualizacja (Internet Update),
  • z pliku instalacyjnego setup.exe.
UI Text Box
sizemedium
typeinfo

Od wersji 15.1 wymagana jest instalacja Microsoft .NET Framework 4.8.

Jeśli framework nie jest jeszcze obecny na Twoim serwerze, zostanie on zainstalowany podczas aktualizacji programu.
(warning) W takim przypadku aktualizacja serwera zostaje przerwana i należy ponownie uruchomić system. Po ponownym uruchomieniu aktualizacja programu jest automatycznie wznawiana i kontynuowana.


Aura - Panel
tab1
styles{"body":{},"header":{},"headline":{"text":{"text":"3.1 Aktualizacja online","fontSize":14,"color":"#152A29","textAlign":"left","fontWeight":"bold","tag":"h3"},"border":{"color":"#999","style":"solid","top":false,"right":false,"bottom":true,"left":false,"width":1}},"base":{"boxShadow":{"shadows":[{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.08)","x":0,"y":1,"blur":1,"spread":0},{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.16)","x":0,"y":1,"blur":3,"spread":1}]},"borderRadius":{"radius":8},"backgroundColor":{"color":"#ffffff"},"border":{"color":"#1e1e1e","style":"solid","width":1,"bottom":true,"top":true,"left":true,"right":true}}}
body<p><br /></p>


UI Steps
sizesmall


UI Step

Zamknij aplikację G DATA Administrator.


UI Step

Uruchom aplikację "Aktualizacja" na serwerze zarządzającym G DATA.

Program można znaleźć w katalogu:

C:\Program Files (x86)\G Data\G DATA AntiVirus ManagementServer
(warning) (Ścieżka może się różnić, jeśli wybrano inną lokalizację instalacji) 

Alternatywnie aplikację można również uruchomić za pomocą funkcji wyszukiwania systemu Windows.


UI Step

Po uruchomieniu aplikacji kliknij przycisk Uaktualnij pliki serwera.

Funkcja ta pobiera i instaluje zaktualizowane komponenty dla G DATA ManagementServer. Jednocześnie aktualizowana jest baza danych SQL wykorzystywana przez G DATA ManagementServer.


UI Step

Po zakończeniu aktualizacji kliknij przycisk Uaktualnij pliki klienta, aby zaktualizować również program G DATA MailSecurity dla Exchange (jeżeli posiadasz w licencji).


UI Step

Po pobraniu aktualizacji, są one dystrybuowane zgodnie z ustawieniami aktualizacji programu.
Anchor
installationsdatei
installationsdatei

Aura - Panel
tab1
styles{"body":{},"header":{},"headline":{"text":{"text":"3.2 Aktualizacja poprzez plik instalacyjny","fontSize":14,"color":"#152A29","textAlign":"left","fontWeight":"bold","tag":"h3"},"border":{"color":"#999","style":"solid","top":false,"right":false,"bottom":true,"left":false,"width":1}},"base":{"boxShadow":{"shadows":[{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.08)","x":0,"y":1,"blur":1,"spread":0},{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.16)","x":0,"y":1,"blur":3,"spread":1}]},"borderRadius":{"radius":8},"backgroundColor":{"color":"#ffffff"},"border":{"color":"#1e1e1e","style":"solid","width":1,"bottom":true,"top":true,"left":true,"right":true}}}
body<p><br /></p>


UI Steps
sizesmall


UI Step

Wejdź na stronę pobierania G DATA, aby pobrać aktualny pakiet lub instalator oprogramowania.


UI Step

W przypadku pakietu, rozpakuj archiwum .zip


UI Step

Uruchom program "Setup.exe" lub "serwer.exe".


UI Step

W oknie dialogowym kliknij na "Prosta aktualizacja" i postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami kreatora aktualizacji.


UI Step

Przeczytaj i potwierdź umowę licencyjną przed kliknięciem "Dalej".


UI Step

Proces aktualizacji będzie kontynuowany. Po pomyślnej instalacji nowej wersji kliknij na "Zakończ".


UI Step

Po pobraniu aktualizacji, są one dystrybuowane zgodnie z ustawieniami aktualizacji programu.
Anchor
tipp
tipp

Aura - Panel
tab1
styles{"body":{},"header":{},"headline":{"text":{"text":"4. Praktyczne wskazówki","color":"#333","textAlign":"left","fontWeight":"bold","fontSize":18},"border":{"color":"#bbbbbb","style":"solid","top":false,"right":false,"bottom":true,"left":false,"width":2}},"base":{"boxShadow":{"shadows":[{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.08)","x":0,"y":1,"blur":1,"spread":0},{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.16)","x":0,"y":1,"blur":3,"spread":1}]},"borderRadius":{"radius":4},"backgroundColor":{"color":"#ffffff"},"border":{"color":"#bbbbbb","style":"solid","width":4,"bottom":false,"top":false,"left":true,"right":false}}}
body<p><br /></p>

Zaleca się w pierwszej kolejności wdrożyć aktualizację wersji w grupie klientów testowych, aby dokonać migracji w sposób najbardziej efektywny. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów po aktualizacji, można je rozwiązać bezpośrednio na kliencie testowym, bez konieczności jednoczesnych napraw w wielu miejscach sieci. Grupa testowa powinna być częścią dedykowanej sieci testowej lub wybranej grupy klientów w środowisku produkcyjnym, albo powinna odzwierciedlać najczęściej spotykaną konfigurację komputerów w sieci. Długość okresu testowego nie jest ustalona z góry, ale w celu zapewnienia skuteczności i efektywności jej wyników dobrą praktyką jest pozostawienie nowej wersji w środowisku testowym przez okres co najmniej kilku dni. Jeśli po fazie testowej nie pojawią się żadne istotne incydenty, można przeprowadzić aktualizację programu do wersji 15.2 3 w pozostałej części sieci.