How-to


Changelog


Troubleshooting


Privacy policy for enterprise solutionsPage tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Sv translation
languagepl_PL


Aura - Background Content


Aura - Background Content
backgroundImageHrefTypelink
padding30
backgroundColor#bdbdbd
containerMinHeight50
backgroundSizecover
contentPositioncenter
backgroundPositioncenter center


Aura - Title
color#000000
textAlignleft
fontSize32
lineHeight32
cloudTextDemo Title
tagh1
fontWeightbold
Lista zmian 15.23Aura - Background Content
backgroundImageHrefTypelink
padding10
backgroundColor#eae9e9
containerMinHeight400
backgroundSizecover
contentPositionflex-start
backgroundPositioncenter center


Aura - Panel
tab1
styles{"body":{"text":{"color":"#465671","textAlign":"left","fontWeight":"normal","fontSize":14}},"header":{"backgroundColor":{"color":"#ffffff"}},"headline":{"alignment":{"horizontal":"start"},"text":{"text":"Nowości","color":"#333333","textAlign":"left","fontWeight":"bold","fontSize":26},"border":{"color":"#c20e1a","style":"solid","top":false,"right":false,"bottom":true,"left":false,"width":1}},"base":{"border":{"bottom":false,"left":true,"right":false,"top":true,"color":"#c20e1a","width":6,"style":"solid"},"backgroundColor":{"color":"#ffffff"},"borderRadius":{"radius":4},"boxShadow":{"shadows":[{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.2)","x":0,"y":1,"blur":6,"spread":0},{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.4)","x":0,"y":12,"blur":4,"spread":-10}]}}}
body

Nowość: rozszerzone Rozszerzone informacje analityczne w zdarzeniach dotyczących bezpieczeństwa, w tym: Sha256SHA256, ostatni zapis i ostatni dostęp do pliku, właściciel i , rozmiar pliku oraz nazwa procesu wywołującego.

Nowość: zmiany Zmiany ustawień klienta są rejestrowane w logach infrastrukturyserwera. Oznacza to, że modyfikacje mogą być teraz śledzone. Wyjątkiem są zmiany w ustawieniach spamu.

Zdarzenia bezpieczeństwa strażnika i zadań skanowania są zapisywane w dziennikach zdarzeń systemu Windows (dzienniki aplikacji i usług) danego klienta.


Aura - Panel
tab1
styles{"body":{"text":{"color":"#465671","textAlign":"left","fontWeight":"normal","fontSize":14}},"header":{"backgroundColor":{"color":"#ffffff"}},"headline":{"alignment":{"horizontal":"start"},"text":{"text":"Wsparcie dla systemów","color":"#333333","textAlign":"left","fontWeight":"bold","fontSize":18,"tag":"h2"},"border":{"color":"#7b7b7b","style":"solid","top":false,"right":false,"bottom":true,"left":false,"width":1}},"base":{"border":{"bottom":false,"left":true,"right":false,"top":false,"color":"#7b7b7b","width":6,"style":"solid"},"backgroundColor":{"color":"#ffffff"},"borderRadius":{"radius":4},"boxShadow":{"shadows":[{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.2)","x":0,"y":1,"blur":6,"spread":0},{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.4)","x":0,"y":12,"blur":4,"spread":-10}]}}}
body

Usunięto: zakończona Zakończona obsługa systemu CentOS 8.

Dodano: klient Wsparcie dla Windows 11 i Windows Server 2019/2022. 

Dodano: Klient G DATA Linux dla Ubuntu 22.04.

Dodano: klient Klient G DATA Linux: dla Debian 11.

Dodano: klient Klient G DATA Linux dla RHEL 8.

Dodano: brama Brama G DATA Linux Web Security Gateway dla Ubuntu 22.04.

Dodano: brama Brama G DATA Linux Web Security Gateway dla Debian 11.

Dodano: brama Brama G DATA Linux Mail Security Gateway dla Ubuntu 22.04.

Dodano: brama Brama G DATA Linux Mail Security Gateway  dla Debian 11.


Aura - Panel
tab1
styles{"body":{"text":{"color":"#465671","textAlign":"left","fontWeight":"normal","fontSize":14}},"header":{"backgroundColor":{"color":"#ffffff"}},"headline":{"alignment":{"horizontal":"start"},"text":{"text":"Ogólne zmiany","color":"#333333","textAlign":"left","fontWeight":"bold","fontSize":18,"tag":"h2"},"border":{"color":"#bbbbbb","style":"solid","top":false,"right":false,"bottom":true,"left":false,"width":1}},"base":{"border":{"bottom":false,"left":true,"right":false,"top":false,"color":"#bbbbbb","width":6,"style":"solid"},"backgroundColor":{"color":"#ffffff"},"borderRadius":{"radius":4},"boxShadow":{"shadows":[{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.2)","x":0,"y":1,"blur":6,"spread":0},{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.4)","x":0,"y":12,"blur":4,"spread":-10}]}}}
body

Nowość: Certyfikacja plików G Data została zmieniona na aktualną procedurę Microsoft Azure Code Signing (ACS).

Optymalizacja: Usunięto czasami mylącą informację o dacie w polu "stan danych" zarówno w programie G DATA Administrator, jak i na ikonie w zasobniku klienta. Informacje o dacie odnoszą się teraz wyłącznie do wersji sygnatury.


Aura - Panel
tab1
styles{"body":{"text":{"color":"#465671","textAlign":"left","fontWeight":"normal","fontSize":14}},"header":{"backgroundColor":{"color":"#ffffff"},"link":{"value":"23953506","type":"page"}},"headline":{"alignment":{"horizontal":"start"},"text":{"text":"SIEM","color":"#333333","textAlign":"left","fontWeight":"bold","fontSize":18,"tag":"h2"},"border":{"color":"#bbbbbb","style":"solid","top":false,"right":false,"bottom":true,"left":false,"width":1}},"base":{"border":{"bottom":false,"left":true,"right":false,"top":false,"color":"#bbbbbb","width":6,"style":"solid"},"backgroundColor":{"color":"#ffffff"},"borderRadius":{"radius":4},"boxShadow":{"shadows":[{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.2)","x":0,"y":1,"blur":6,"spread":0},{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.4)","x":0,"y":12,"blur":4,"spread":-10}]}}}
body

Nowość: aktualizacja Aktualizacja udostępnia wstępnie skonfigurowane pliki telegraf.config dla programów Graylog, Splunk i Syslog. Użyte pliki nie zostaną nadpisane w przyszłych aktualizacjach.

Naprawa: rozwiązano Rozwiązano problemy z przesyłaniem danych między serwerem G DATA ManagementServer a usługą Telegraf.

Usunięto: Usługa "Telegraph (Gdmms)" nie jest więcej tworzona automatycznie.


Aura - Panel
tab1
styles{"body":{"text":{"color":"#465671","textAlign":"left","fontWeight":"normal","fontSize":14}},"header":{"backgroundColor":{"color":"#ffffff"}},"headline":{"alignment":{"horizontal":"start"},"text":{"text":"G DATA Administrator","color":"#333333","textAlign":"left","fontWeight":"bold","fontSize":18,"tag":"h2"},"border":{"color":"#bbbbbb","style":"solid","top":false,"right":false,"bottom":true,"left":false,"width":1}},"base":{"border":{"bottom":false,"left":true,"right":false,"top":false,"color":"#bbbbbb","width":6,"style":"solid"},"backgroundColor":{"color":"#ffffff"},"borderRadius":{"radius":4},"boxShadow":{"shadows":[{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.2)","x":0,"y":1,"blur":6,"spread":0},{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.4)","x":0,"y":12,"blur":4,"spread":-10}]}}}
body

Nowość: W widoku ManagementServer > Aktualizacje > Aktualizacje sygnatur , wyświetlany jest numer wersji dodatkowych komponentów zabezpieczających załadowanych na G DATA ManagementServer.

Nowość: W widoku Stacje robocze > Powiadomienia wyświetlany jest numer wersji dodatkowych komponentów zabezpieczeń załadowanych na danym kliencie.

Nowość: Komunikaty alarmowe zostały uzupełnione o funkcję "Raporty stopniowego rozdzielania aktualizacji".

Optymalizacja: Systemy operacyjne Windows 11, Windows Server 2022 i Windows 10 21H2 są wyświetlane w informacjach o systemie klienta.

Optymalizacja: sortowanie drzewa obiektów.

Naprawa: rozwiązano Rozwiązano problemy z ustawianiem wyjątku dla modułu AntiRansomWare.

Naprawa: rozwiązano Rozwiązano problemy z usuwaniem wyjątków ochrony WWW.

Naprawa: rozwiązano Rozwiązano problemy ze zmianą ustawień stopniowego rozdzielania aktualizacji programu.

Naprawa:  rozwiązano Rozwiązano problemy z logowaniem przy użyciu Portable Admin Launcher.

Naprawa: rozwiązano Rozwiązano problemy z otwieraniem menu ustawień klienta / Strażnik.


Aura - Panel
tab1
styles{"body":{"text":{"color":"#465671","textAlign":"left","fontWeight":"normal","fontSize":14}},"header":{"backgroundColor":{"color":"#ffffff"}},"headline":{"alignment":{"horizontal":"start"},"text":{"text":"Aktualizacje","color":"#333333","textAlign":"left","fontWeight":"bold","fontSize":18,"tag":"h2"},"border":{"color":"#bbbbbb","style":"solid","top":false,"right":false,"bottom":true,"left":false,"width":1}},"base":{"border":{"bottom":false,"left":true,"right":false,"top":false,"color":"#bbbbbb","width":6,"style":"solid"},"backgroundColor":{"color":"#ffffff"},"borderRadius":{"radius":4},"boxShadow":{"shadows":[{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.2)","x":0,"y":1,"blur":6,"spread":0},{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.4)","x":0,"y":12,"blur":4,"spread":-10}]}}}
body

Nowość: niewystarczająco Niewystarczająco zaktualizowane systemy nie otrzymają automatycznie aktualizacji programu. Funkcja "Automatyczna aktualizacja plików programu" zostanie wyłączona i raport zostanie utworzony w dziennikach infrastruktury. Więcej informacji na ten temat w artykule: Aktualizowanie stanu systemów operacyjnychUpdatestand Ihrer Betriebssysteme.
(warning) Nie dotyczy to serwerów podrzędnych G DATA SubnetServer. Przed aktualizacją programu należy upewnić się, że systemy są zaktualizowane.

Optymalizacja: zredukowano Zredukowano wykorzystanie pamięci podczas aktualizacji sygnatur poprzez usuwanie zbędnych pakietów sygnatur.

Optymalizacja: aktualizacje Aktualizacje plików programu klienta są powtarzane w przypadku niepowodzenia instalacji.

Optymalizacja: zmieniono Zmieniono sposób aktualizacji plików programu klienta MAC. Klienci otrzymują teraz aktualizacje programu bezpośrednio z serwera zarządzającego G DATA.

Naprawa: rozwiązano Rozwiązano problemy z wczytywaniem przez klienta dodatkowych komponentów zabezpieczeń z Internetu.

Naprawa: rozwiązano Rozwiązano problem niewykonywania się automatycznych aktualizacji sygnatur wirusów w G DATA ManagementServer.

Naprawa: rozwiązano Rozwiązano problem z wywoływaniem aktualizacji plików programu po każdorazowym kontakcie klienta Linux z serwerem, jeżeli klient ma włączoną funkcję Automatyczna aktualizacja plików programu.

Usunięto: Usunięto przestarzałe cykle aktualizacji sygnatur "Co tydzień" i "Po nawiązaniu połączenia".


Aura - Panel
tab1
styles{"body":{"text":{"color":"#465671","textAlign":"left","fontWeight":"normal","fontSize":14}},"header":{"backgroundColor":{"color":"#ffffff"}},"headline":{"alignment":{"horizontal":"start"},"text":{"text":"ManagementServer","color":"#333333","textAlign":"left","fontWeight":"bold","fontSize":18,"tag":"h2"},"border":{"color":"#bbbbbb","style":"solid","top":false,"right":false,"bottom":true,"left":false,"width":1}},"base":{"border":{"bottom":false,"left":true,"right":false,"top":false,"color":"#bbbbbb","width":6,"style":"solid"},"backgroundColor":{"color":"#ffffff"},"borderRadius":{"radius":4},"boxShadow":{"shadows":[{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.2)","x":0,"y":1,"blur":6,"spread":0},{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.4)","x":0,"y":12,"blur":4,"spread":-10}]}}}
body

Nowość: komunikat Komunikat alarmowy w przypadku zapełnienia dysku twardego serwera G DATA ManagementServer (konfigurowalne w pliku config.xml: PercentageThresholdFreeSpace).

Nowość: jeśli Jeśli nazwy komputerów zostały zamienione w usłudze Active Directory, wystąpią problemy z synchronizacją między G DATA ManagementServer i Active Directory. Od wersji 15.2 incydent Incydent tego typu zostanie udokumentowany w dziennikach infrastruktury wraz ze szczegółowymi informacjami na temat klientów powodujących problem.

Naprawa: Rozwiązano błąd dotyczący nieobsługiwanej wcześniej funkcji concat na systemach pracujących pod SQL Server 2008R2.


Aura - Panel
tab1
styles{"body":{"text":{"color":"#465671","textAlign":"left","fontWeight":"normal","fontSize":14}},"header":{"backgroundColor":{"color":"#ffffff"}},"headline":{"alignment":{"horizontal":"start"},"text":{"text":"SecurityClient","color":"#333333","textAlign":"left","fontWeight":"bold","fontSize":18,"tag":"h2"},"border":{"color":"#bbbbbb","style":"solid","top":false,"right":false,"bottom":true,"left":false,"width":1}},"base":{"border":{"bottom":false,"left":true,"right":false,"top":false,"color":"#bbbbbb","width":6,"style":"solid"},"backgroundColor":{"color":"#ffffff"},"borderRadius":{"radius":4},"boxShadow":{"shadows":[{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.2)","x":0,"y":1,"blur":6,"spread":0},{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.4)","x":0,"y":12,"blur":4,"spread":-10}]}}}
body

Nowość: zdarzenia Zdarzenia bezpieczeństwa związane z ochroną w czasie rzeczywistym i zleceniami skanowania są zapisywane w dziennikach zdarzeń systemu Windows (dzienniki aplikacji i usług) klienta, którego dotyczą.

Optymalizacja: specyficzne Specyficzne dla klienta wyjątki strażnika i zleceń skanowania są zachowywane podczas przenoszenia do innej grupy.

Naprawa: rozwiązano problem z przełączaniem funkcji peer-to-peer.Naprawa: rozwiązano problemy z kontaktem klienta z serwerem G DATA ManagementServer z Błąd w G DATA Security Client mógł w skrajnych przypadkach powodować uszkodzenie baz danych. Błąd zaistniał w aktualizacji 15.2, wersje wcześniejsze nie były dotknięte tym problemem. Więcej informacji można znaleźć w artykule.

Naprawa: Rozwiązano problem znaczącego spowolnienia systemu podczas uruchamiania w wyniku uszkodzenia pliku VDB. Plik zostanie automatycznie naprawiony.

Naprawa: Rozwiązano problem z przełączaniem funkcji peer-to-peer.

Naprawa: Rozwiązano problemy z kontaktem klienta z serwerem G DATA ManagementServer z wersji 15.1.0.120 i 15.1.0.125.


Aura - Panel
tab1
styles{"body":{"text":{"color":"#465671","textAlign":"left","fontWeight":"normal","fontSize":14}},"header":{"backgroundColor":{"color":"#ffffff"}},"headline":{"alignment":{"horizontal":"start"},"text":{"text":"MAC","color":"#333333","textAlign":"left","fontWeight":"bold","fontSize":18,"tag":"h2"},"border":{"color":"#bbbbbb","style":"solid","top":false,"right":false,"bottom":true,"left":false,"width":1}},"base":{"border":{"bottom":false,"left":true,"right":false,"top":false,"color":"#bbbbbb","width":6,"style":"solid"},"backgroundColor":{"color":"#ffffff"},"borderRadius":{"radius":4},"boxShadow":{"shadows":[{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.2)","x":0,"y":1,"blur":6,"spread":0},{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.4)","x":0,"y":12,"blur":4,"spread":-10}]}}}
body

Nowość: Status aktualizacji plików programu jest teraz wyświetlany również w aplikacji G DATA Administrator dla klientów MAC.


Aura - Panel
tab1
styles{"body":{"text":{"color":"#465671","textAlign":"left","fontWeight":"normal","fontSize":14}},"header":{"backgroundColor":{"color":"#ffffff"}},"headline":{"alignment":{"horizontal":"start"},"text":{"text":"G DATA Exchange Mail SecurityPatchManagement","color":"#333333","textAlign":"left","fontWeight":"bold","fontSize":18,"tag":"h2"},"border":{"color":"#bbbbbb","style":"solid","top":false,"right":false,"bottom":true,"left":false,"width":1}},"base":{"border":{"bottom":false,"left":true,"right":false,"top":false,"color":"#bbbbbb","width":6,"style":"solid"},"backgroundColor":{"color":"#ffffff"},"borderRadius":{"radius":4},"boxShadow":{"shadows":[{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.2)","x":0,"y":1,"blur":6,"spread":0},{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.4)","x":0,"y":12,"blur":4,"spread":-10}]}}}
body

Optymalizacja: pliki tymczasowe utworzone podczas skanowania skrzynek pocztowych są całkowicie usuwane po zakończeniu skanowania.

Naprawa: Naprawiono problemy z wykonywaniem działań w przypadku zainfekowanej pocztyDodano: Wsparcie dla systemów operacyjnych Windows 11, Server 2019/2022

Dodano: Dodano brakujące aktualizacje przeglądarek.

Optymalizacja: Poprawiona wydajność.


Aura - Panel
tab1
styles{"body":{"text":{"color":"#465671","textAlign":"left","fontWeight":"normal","fontSize":14}},"header":{"backgroundColor":{"color":"#ffffff"}},"headline":{"alignment":{"horizontal":"start"},"text":{"text":"PatchManagementPolicyManager","color":"#333333","textAlign":"left","fontWeight":"bold","fontSize":18,"tag":"h2"},"border":{"color":"#bbbbbb","style":"solid","top":false,"right":false,"bottom":true,"left":false,"width":1}},"base":{"border":{"bottom":false,"left":true,"right":false,"top":false,"color":"#bbbbbb","width":6,"style":"solid"},"backgroundColor":{"color":"#ffffff"},"borderRadius":{"radius":4},"boxShadow":{"shadows":[{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.2)","x":0,"y":1,"blur":6,"spread":0},{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.4)","x":0,"y":12,"blur":4,"spread":-10}]}}}
body

Zoptymalizowane: produkt został usprawniony pod względem wydajności.

Dodano: dodano brakujące aktualizacje przeglądarekOptymalizacja: Zaktualizowano kategorie kontroli treści stron internetowych.


Aura - Panel
tab1
styles{"body":{"text":{"color":"#465671","textAlign":"left","fontWeight":"normal","fontSize":14}},"header":{"backgroundColor":{"color":"#ffffff"}},"headline":{"alignment":{"horizontal":"start"},"text":{"text":"PolicyManagerRaporty","color":"#333333","textAlign":"left","fontWeight":"bold","fontSize":18,"tag":"h2"},"border":{"color":"#bbbbbb","style":"solid","top":false,"right":false,"bottom":true,"left":false,"width":1}},"base":{"border":{"bottom":false,"left":true,"right":false,"top":false,"color":"#bbbbbb","width":6,"style":"solid"},"backgroundColor":{"color":"#ffffff"},"borderRadius":{"radius":4},"boxShadow":{"shadows":[{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.2)","x":0,"y":1,"blur":6,"spread":0},{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.4)","x":0,"y":12,"blur":4,"spread":-10}]}}}
body

Optymalizacja: zaktualizowano kategorie kontroli treści stron internetowychPo aktualizacji przeglądarki internetowej w dziennikach zdarzeń nie są zgłaszane więcej komunikaty dotyczące wtyczek. Raporty są tworzone tylko wtedy, gdy wtyczka jest aktywowana i dezaktywowana w przeglądarce internetowej.


Aura - Panel
tab1
styles{"body":{"text":{"color":"#465671","textAlign":"left","fontWeight":"normal","fontSize":14}},"header":{"backgroundColor":{"color":"#ffffff"}},"headline":{"alignment":{"horizontal":"start"},"text":{"text":"RaportySynchronizacja","color":"#333333","textAlign":"left","fontWeight":"bold","fontSize":18,"tag":"h2"},"border":{"color":"#bbbbbb","style":"solid","top":false,"right":false,"bottom":true,"left":false,"width":1}},"base":{"border":{"bottom":false,"left":true,"right":false,"top":false,"color":"#bbbbbb","width":6,"style":"solid"},"backgroundColor":{"color":"#ffffff"},"borderRadius":{"radius":4},"boxShadow":{"shadows":[{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.2)","x":0,"y":1,"blur":6,"spread":0},{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.4)","x":0,"y":12,"blur":4,"spread":-10}]}}}
body

Optymalizacja: po aktualizacji przeglądarki internetowej w dziennikach zdarzeń nie są zgłaszane więcej komunikaty dotyczące wtyczek. Raporty są tworzone tylko wtedy, gdy wtyczka jest aktywowana i dezaktywowana w przeglądarce internetowejNaprawa: Rozwiązano problem nierespektowania zmian ustawień kontroli urządzeń przez G DATA Security Client.

Naprawa: Rozwiązano problem synchronizacji serwera podrzędnego z serwerem głównym w przypadku korzystania z komentarzy w raportach.


Aura - Panel
tab1
styles{"body":{"text":{"color":"#465671","textAlign":"left","fontWeight":"normal","fontSize":14}},"header":{"backgroundColor":{"color":"#ffffff"}},"headline":{"alignment":{"horizontal":"start"},"text":{"text":"SynchronizacjaAndroid","color":"#333333","textAlign":"left","fontWeight":"bold","fontSize":18,"tag":"h2"},"border":{"color":"#bbbbbb","style":"solid","top":false,"right":false,"bottom":true,"left":false,"width":1}},"base":{"border":{"bottom":false,"left":true,"right":false,"top":false,"color":"#bbbbbb","width":6,"style":"solid"},"backgroundColor":{"color":"#ffffff"},"borderRadius":{"radius":4},"boxShadow":{"shadows":[{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.2)","x":0,"y":1,"blur":6,"spread":0},{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.4)","x":0,"y":12,"blur":4,"spread":-10}]}}}
body

Naprawa: zmienione ustawienia kontroli urządzeń w programie G DATA Administrator, są ponownie poprawnie stosowane przez G DATA Security Client.Naprawa: w przypadku korzystania z komentarzy w raportach nie występują już problemy z synchronizacją serwera podrzędnego z serwerem głównymLink do serwera G DATA ManagementServer jest ponownie poprawnie wyświetlany/przekazywany w wysłanej wiadomości e-mail dotyczącej instalacji klienta Android.


Aura - Panel
tab1
styles{"body":{"text":{"color":"#465671","textAlign":"left","fontWeight":"normal","fontSize":14}},"header":{"backgroundColor":{"color":"#ffffff"}},"headline":{"alignment":{"horizontal":"start"},"text":{"text":"AndroidG DATA Exchange Mail Security","color":"#333333","textAlign":"left","fontWeight":"bold","fontSize":18,"tag":"h2"},"border":{"color":"#bbbbbb","style":"solid","top":false,"right":false,"bottom":true,"left":false,"width":1}},"base":{"border":{"bottom":false,"left":true,"right":false,"top":false,"color":"#bbbbbb","width":6,"style":"solid"},"backgroundColor":{"color":"#ffffff"},"borderRadius":{"radius":4},"boxShadow":{"shadows":[{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.2)","x":0,"y":1,"blur":6,"spread":0},{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.4)","x":0,"y":12,"blur":4,"spread":-10}]}}}
body

Naprawa: link do serwera G DATA ManagementServer jest ponownie poprawnie wyświetlany/przekazywany w wysłanej wiadomości e-mail dotyczącej instalacji klienta AndroidOptymalizacja: Pliki tymczasowe utworzone podczas skanowania skrzynek pocztowych są całkowicie usuwane po zakończeniu skanowania.

Naprawa: Rozwiązano problemy z wykonywaniem działań w przypadku zainfekowanej poczty.
Sv translation
languagees


Aura - Background Content


Aura - Background Content
backgroundImageHrefTypelink
padding30
backgroundColor#bdbdbd
containerMinHeight50
backgroundSizecover
contentPositioncenter
backgroundPositioncenter center


Aura - Title
color#000000
textAlignleft
fontSize32
lineHeight32
cloudTextDemo Title
tagh1
fontWeightbold
Changelog 15.3Aura - Background Content
backgroundImageHrefTypelink
padding10
backgroundColor#eae9e9
containerMinHeight400
backgroundSizecover
contentPositionflex-start
backgroundPositioncenter center


Aura - Panel
tab1
styles{"body":{"text":{"color":"#465671","textAlign":"left","fontWeight":"normal","fontSize":14}},"header":{"backgroundColor":{"color":"#ffffff"}},"headline":{"alignment":{"horizontal":"start"},"text":{"text":"Nuevas funciones","color":"#333333","textAlign":"left","fontWeight":"bold","fontSize":26},"border":{"color":"#c20e1a","style":"solid","top":false,"right":false,"bottom":true,"left":false,"width":1}},"base":{"border":{"bottom":false,"left":true,"right":false,"top":true,"color":"#c20e1a","width":6,"style":"solid"},"backgroundColor":{"color":"#ffffff"},"borderRadius":{"radius":4},"boxShadow":{"shadows":[{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.2)","x":0,"y":1,"blur":6,"spread":0},{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.4)","x":0,"y":12,"blur":4,"spread":-10}]}}}
body

Información de análisis adicional en los eventos de seguridad, incluyendo: sha 256, última escritura y último acceso del archivo, propietario y tamaño del archivo, y nombre del proceso implicado.

Los cambios en la configuración del client (agente) se registran en los registros de infraestructura. Esto significa que ahora se puede hacer un seguimiento de los cambios. Excepto los cambios en la configuración del spam.

Los eventos de seguridad del vigilante y de la tarea de escaneo se escriben en los registros de eventos de Windows (registros de aplicaciones y servicios) del client afectado.


Aura - Panel
tab1
styles{"body":{"text":{"color":"#465671","textAlign":"left","fontWeight":"normal","fontSize":14}},"header":{"backgroundColor":{"color":"#ffffff"}},"headline":{"alignment":{"horizontal":"start"},"text":{"text":"Compatibilidades de sistema modificadas","color":"#333333","textAlign":"left","fontWeight":"bold","fontSize":18,"tag":"h2"},"border":{"color":"#7b7b7b","style":"solid","top":false,"right":false,"bottom":true,"left":false,"width":1}},"base":{"border":{"bottom":false,"left":true,"right":false,"top":false,"color":"#7b7b7b","width":6,"style":"solid"},"backgroundColor":{"color":"#ffffff"},"borderRadius":{"radius":4},"boxShadow":{"shadows":[{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.2)","x":0,"y":1,"blur":6,"spread":0},{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.4)","x":0,"y":12,"blur":4,"spread":-10}]}}}
body

Eliminado: descontinuado el soporte para CentOS 8.

Nuevo: G DATA Linux-Client: compatible con Ubuntu 22.04.

Nuevo: G DATA Linux-Client: compatible con Debian 11.

Nuevo: G DATA Linux-Client: compatible con RHEL 8-

Nuevo: G DATA Linux Web Security Gateway: compatible con Ubuntu 22.04.

Nuevo: G DATA Linux Mail Security Gateway: compatible con Ubuntu 22.04.

Nuevo: G DATA Linux Web Security Gateway: compatible con Debian 11.

Nuevo: G DATA Linux Mail Security Gateway: compatible con Debian 11.

Optimizado: compatibilidad con Windows 11 y Windows Server 2019/2022. Ahora se pueden detectar y desplegar parches específicos del sistema operativo. 


Aura - Panel
tab1
styles{"body":{"text":{"color":"#465671","textAlign":"left","fontWeight":"normal","fontSize":14}},"header":{"backgroundColor":{"color":"#ffffff"}},"headline":{"alignment":{"horizontal":"start"},"text":{"text":"Cambios generales","color":"#333333","textAlign":"left","fontWeight":"bold","fontSize":18,"tag":"h2"},"border":{"color":"#bbbbbb","style":"solid","top":false,"right":false,"bottom":true,"left":false,"width":1}},"base":{"border":{"bottom":false,"left":true,"right":false,"top":false,"color":"#bbbbbb","width":6,"style":"solid"},"backgroundColor":{"color":"#ffffff"},"borderRadius":{"radius":4},"boxShadow":{"shadows":[{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.2)","x":0,"y":1,"blur":6,"spread":0},{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.4)","x":0,"y":12,"blur":4,"spread":-10}]}}}
body

Nuevo: la firma de código de los archivos G DATA se ha adaptado al procedimiento actual de Microsoft Azure Code Signing (ACS).

Optimizado: se ha eliminado la información horaria "estado de los datos", a veces confusa, tanto en el Administrador de G DATA como en el icono de la bandeja del client. La información sobre la hora se refiere ahora exclusivamente a la versión de la firma.


Aura - Panel
tab1
styles{"body":{"text":{"color":"#465671","textAlign":"left","fontWeight":"normal","fontSize":14}},"header":{"backgroundColor":{"color":"#ffffff"},"link":{"value":"23953506","type":"page"}},"headline":{"alignment":{"horizontal":"start"},"text":{"text":"SIEM","color":"#333333","textAlign":"left","fontWeight":"bold","fontSize":18,"tag":"h2"},"border":{"color":"#bbbbbb","style":"solid","top":false,"right":false,"bottom":true,"left":false,"width":1}},"base":{"border":{"bottom":false,"left":true,"right":false,"top":false,"color":"#bbbbbb","width":6,"style":"solid"},"backgroundColor":{"color":"#ffffff"},"borderRadius":{"radius":4},"boxShadow":{"shadows":[{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.2)","x":0,"y":1,"blur":6,"spread":0},{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.4)","x":0,"y":12,"blur":4,"spread":-10}]}}}
body

Nuevo: la actualización proporciona archivos telegraf.config preconfigurados para Graylog, Splunk y Syslog. Futuras actualizaciones no sobrescribirán los archivos utilizados.

Corregido: se han solucionado los problemas de transferencia de datos entre G DATA ManagementServer y el servicio Telegraf.

Eliminado: el servicio "Telegraph (Gdmms)" ya no se crea automáticamente.


Aura - Panel
tab1
styles{"body":{"text":{"color":"#465671","textAlign":"left","fontWeight":"normal","fontSize":14}},"header":{"backgroundColor":{"color":"#ffffff"}},"headline":{"alignment":{"horizontal":"start"},"text":{"text":"G DATA Administrator","color":"#333333","textAlign":"left","fontWeight":"bold","fontSize":18,"tag":"h2"},"border":{"color":"#bbbbbb","style":"solid","top":false,"right":false,"bottom":true,"left":false,"width":1}},"base":{"border":{"bottom":false,"left":true,"right":false,"top":false,"color":"#bbbbbb","width":6,"style":"solid"},"backgroundColor":{"color":"#ffffff"},"borderRadius":{"radius":4},"boxShadow":{"shadows":[{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.2)","x":0,"y":1,"blur":6,"spread":0},{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.4)","x":0,"y":12,"blur":4,"spread":-10}]}}}
body

Nuevo: en la area del ManagementServer, en el módulo Actualizaciones/Firmas, se muestra también el número de versión de los componentes de seguridad adicionales cargados en el G DATA ManagementServer.

Nuevo: en el area del client, en el módulo Configuración del client / Visión general, ahora también se muestra el número de versión de los componentes de seguridad adicionales cargados en el cliente individual.

Nuevo: los mensajes de alerta se han complementado con la función "mensajes a través de la distribución escalonada".

Mejorado: los sistemas operativos Windows 11, Windows Server 2022 y Windows 10 21H2 se muestran ahora en la información del sistema para el client.

Optimizado: como ordenar del árbol de objetos.

Corregido: se han solucionado los problemas para establecer una excepción para el módulo AntiRansomWare.

Corregido: se han solucionado los problemas para eliminar las excepciones de la protección web.

Corregido. se han solucionado los problemas para cambiar la configuración de la actualización escalonada de programa.

Corregido: se han solucionado los problemas de inicio de sesión con el "Portable Admin".

Corregido: se han solucionado los problemas al abrir la configuración del client / vigilante en el menú del módulo.


Aura - Panel
tab1
styles{"body":{"text":{"color":"#465671","textAlign":"left","fontWeight":"normal","fontSize":14}},"header":{"backgroundColor":{"color":"#ffffff"}},"headline":{"alignment":{"horizontal":"start"},"text":{"text":"Actualizaciones","color":"#333333","textAlign":"left","fontWeight":"bold","fontSize":18,"tag":"h2"},"border":{"color":"#bbbbbb","style":"solid","top":false,"right":false,"bottom":true,"left":false,"width":1}},"base":{"border":{"bottom":false,"left":true,"right":false,"top":false,"color":"#bbbbbb","width":6,"style":"solid"},"backgroundColor":{"color":"#ffffff"},"borderRadius":{"radius":4},"boxShadow":{"shadows":[{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.2)","x":0,"y":1,"blur":6,"spread":0},{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.4)","x":0,"y":12,"blur":4,"spread":-10}]}}}
body

Nuevo: los sistemas insuficientemente parcheados no reciben las actualizaciones automáticas de programa. La función "Actualizar automáticamente los archivos de programa" se desactiva. Advertencias se escriben en los registros de infraestructura. Vea también Estado de actualización de sus sistemas operativos. (warning) Esto no aplica a G DATA SubnetServer. Estos no pueden ser interceptados. Por lo tanto, asegúrese de que los sistemas están parcheados antes de realizar la actualización.

Optimizado: optimización del espacio de almacenamiento para las actualizaciones de firmas mediante la eliminación de paquetes de firmas obsoletos.

Optimizado: actualizaciones fallidas del programa del client se repiten.

Optimizado: mejorada la rutina de actualización de programa de client MAC. Los clientes reciben ahora las actualizaciones de programa directamente desde el servidor de gestión de G DATA.

Corregido: se han solucionado problemas al cargar actualizaciones de firmas (componentes de seguridad adicionales) por parte del client desde Internet.

Corregido: se han solucionado causas que provocaban que G DATA ManagementServer dejara de realizar actualizaciones automáticas de firmas de virus.

Corregido: Linux clients con la función Realizar automáticamente las actualizaciones de programa activada, ya no realizan la actualización después de cada contacto con G DATA ManagementServer.

Eliminado: se han eliminado los ciclos de actualización de firmas "semanales" y "en la actualización de Internet", que estaban obsoletos.


Aura - Panel
tab1
styles{"body":{"text":{"color":"#465671","textAlign":"left","fontWeight":"normal","fontSize":14}},"header":{"backgroundColor":{"color":"#ffffff"}},"headline":{"alignment":{"horizontal":"start"},"text":{"text":"ManagementServer","color":"#333333","textAlign":"left","fontWeight":"bold","fontSize":18,"tag":"h2"},"border":{"color":"#bbbbbb","style":"solid","top":false,"right":false,"bottom":true,"left":false,"width":1}},"base":{"border":{"bottom":false,"left":true,"right":false,"top":false,"color":"#bbbbbb","width":6,"style":"solid"},"backgroundColor":{"color":"#ffffff"},"borderRadius":{"radius":4},"boxShadow":{"shadows":[{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.2)","x":0,"y":1,"blur":6,"spread":0},{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.4)","x":0,"y":12,"blur":4,"spread":-10}]}}}
body

Nuevo: mensaje de alerta cuando el disco duro del G DATA ManagementServer se está llenando. (Configurable en el archivo config.xml: PercentageThresholdFreeSpace).

Nuevo: si se han intercambiado nombres de ordenadores en Active Directory, se producen problemas de sincronización entre G DATA ManagementServer y Active Directory. El problema está documentado en los registros de infraestructura incluyendo detalles de los clientes que causan el problema.

Corregido: se ha corregido un error relacionado con una función concat previamente no compatible en sistemas con SQL Server 2008R2..


Aura - Panel
tab1
styles{"body":{"text":{"color":"#465671","textAlign":"left","fontWeight":"normal","fontSize":14}},"header":{"backgroundColor":{"color":"#ffffff"}},"headline":{"alignment":{"horizontal":"start"},"text":{"text":"Clients","color":"#333333","textAlign":"left","fontWeight":"bold","fontSize":18,"tag":"h2"},"border":{"color":"#bbbbbb","style":"solid","top":false,"right":false,"bottom":true,"left":false,"width":1}},"base":{"border":{"bottom":false,"left":true,"right":false,"top":false,"color":"#bbbbbb","width":6,"style":"solid"},"backgroundColor":{"color":"#ffffff"},"borderRadius":{"radius":4},"boxShadow":{"shadows":[{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.2)","x":0,"y":1,"blur":6,"spread":0},{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.4)","x":0,"y":12,"blur":4,"spread":-10}]}}}
body

Nuevo: los eventos de seguridad del vigilante y tareas de escaneo se escriben en los registros de eventos de Windows (registros de aplicaciones y servicios) del client afectado.

Optimizado: excepciones del vigilante y de escaneo específicas del client se conservan cuando se trasladan a otro grupo.

Corregido: clients cargan de nuevo actualizaciones peer-to-peer, si esta función está activada.

Corregido: se han solucionado problemas de conexión del client con el G DATA ManagementServer de las versiones 15.1.0.120 y 15.1.0.125.

Corregido:  un archivo VDB corrupto puede hacer que el sistema afectado deje de responder al iniciarse. El problema de rendimiento ha sido corregido y un archivo VDB corrupto ahora desencadena una actualización y un reinicio del motor G DATA.

Corregido: un error en G DATA Security client podría provocar, en casos excepcionales, que se dañaran las bases de datos existentes. El error apareció en la actualización 15.2 y pudo ser corregido. Versiones anteriores no se vieron afectadas. Para más información, consulte este artículo en gdata.help.

Corregido: el plug-in de Outlook puede hacer que a veces se congele Microsoft Outlook. Este error ha sido corregido.


Aura - Panel
tab1
styles{"body":{"text":{"color":"#465671","textAlign":"left","fontWeight":"normal","fontSize":14}},"header":{"backgroundColor":{"color":"#ffffff"}},"headline":{"alignment":{"horizontal":"start"},"text":{"text":"MAC","color":"#333333","textAlign":"left","fontWeight":"bold","fontSize":18,"tag":"h2"},"border":{"color":"#bbbbbb","style":"solid","top":false,"right":false,"bottom":true,"left":false,"width":1}},"base":{"border":{"bottom":false,"left":true,"right":false,"top":false,"color":"#bbbbbb","width":6,"style":"solid"},"backgroundColor":{"color":"#ffffff"},"borderRadius":{"radius":4},"boxShadow":{"shadows":[{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.2)","x":0,"y":1,"blur":6,"spread":0},{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.4)","x":0,"y":12,"blur":4,"spread":-10}]}}}
body

Nuevo: el estado de las actualizaciones de programa se muestra ahora también para clients MAC en el Administrador de G DATA.Aura - Panel
tab1
styles{"body":{"text":{"color":"#465671","textAlign":"left","fontWeight":"normal","fontSize":14}},"header":{"backgroundColor":{"color":"#ffffff"}},"headline":{"alignment":{"horizontal":"start"},"text":{"text":"PatchManagement","color":"#333333","textAlign":"left","fontWeight":"bold","fontSize":18,"tag":"h2"},"border":{"color":"#bbbbbb","style":"solid","top":false,"right":false,"bottom":true,"left":false,"width":1}},"base":{"border":{"bottom":false,"left":true,"right":false,"top":false,"color":"#bbbbbb","width":6,"style":"solid"},"backgroundColor":{"color":"#ffffff"},"borderRadius":{"radius":4},"boxShadow":{"shadows":[{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.2)","x":0,"y":1,"blur":6,"spread":0},{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.4)","x":0,"y":12,"blur":4,"spread":-10}]}}}
body

Optimizado: el producto ha sido revisado en relación al rendimiento.

Agregado: se han añadido las actualizaciones del navegador que faltaban.


Aura - Panel
tab1
styles{"body":{"text":{"color":"#465671","textAlign":"left","fontWeight":"normal","fontSize":14}},"header":{"backgroundColor":{"color":"#ffffff"}},"headline":{"alignment":{"horizontal":"start"},"text":{"text":"PolicyManager","color":"#333333","textAlign":"left","fontWeight":"bold","fontSize":18,"tag":"h2"},"border":{"color":"#bbbbbb","style":"solid","top":false,"right":false,"bottom":true,"left":false,"width":1}},"base":{"border":{"bottom":false,"left":true,"right":false,"top":false,"color":"#bbbbbb","width":6,"style":"solid"},"backgroundColor":{"color":"#ffffff"},"borderRadius":{"radius":4},"boxShadow":{"shadows":[{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.2)","x":0,"y":1,"blur":6,"spread":0},{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.4)","x":0,"y":12,"blur":4,"spread":-10}]}}}
body

Optimizado: se han actualizado las categorías de control de contenidos web.


Aura - Panel
tab1
styles{"body":{"text":{"color":"#465671","textAlign":"left","fontWeight":"normal","fontSize":14}},"header":{"backgroundColor":{"color":"#ffffff"}},"headline":{"alignment":{"horizontal":"start"},"text":{"text":"Registros","color":"#333333","textAlign":"left","fontWeight":"bold","fontSize":18,"tag":"h2"},"border":{"color":"#bbbbbb","style":"solid","top":false,"right":false,"bottom":true,"left":false,"width":1}},"base":{"border":{"bottom":false,"left":true,"right":false,"top":false,"color":"#bbbbbb","width":6,"style":"solid"},"backgroundColor":{"color":"#ffffff"},"borderRadius":{"radius":4},"boxShadow":{"shadows":[{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.2)","x":0,"y":1,"blur":6,"spread":0},{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.4)","x":0,"y":12,"blur":4,"spread":-10}]}}}
body

Optimizado: cuando se actualiza el navegador, no se informa de ningún mensaje de los complementos del navegador web en los registros. Los registros sólo se crean cuando el complemento se activa y desactiva en el navegador web.


Aura - Panel
tab1
styles{"body":{"text":{"color":"#465671","textAlign":"left","fontWeight":"normal","fontSize":14}},"header":{"backgroundColor":{"color":"#ffffff"}},"headline":{"alignment":{"horizontal":"start"},"text":{"text":"Sincronización","color":"#333333","textAlign":"left","fontWeight":"bold","fontSize":18,"tag":"h2"},"border":{"color":"#bbbbbb","style":"solid","top":false,"right":false,"bottom":true,"left":false,"width":1}},"base":{"border":{"bottom":false,"left":true,"right":false,"top":false,"color":"#bbbbbb","width":6,"style":"solid"},"backgroundColor":{"color":"#ffffff"},"borderRadius":{"radius":4},"boxShadow":{"shadows":[{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.2)","x":0,"y":1,"blur":6,"spread":0},{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.4)","x":0,"y":12,"blur":4,"spread":-10}]}}}
body

Corregido: ajustes modificados del control de dispositivos en G DATA Administrator vuelven a ser aplicados correctamente por G DATA Security Client.

Corregido: al utilizar comentarios en los registros, ya no se producen problemas de sincronización del G DATA SubnetServer con el G DATA ManagementServer (principal).


Aura - Panel
tab1
styles{"body":{"text":{"color":"#465671","textAlign":"left","fontWeight":"normal","fontSize":14}},"header":{"backgroundColor":{"color":"#ffffff"}},"headline":{"alignment":{"horizontal":"start"},"text":{"text":"Android","color":"#333333","textAlign":"left","fontWeight":"bold","fontSize":18,"tag":"h2"},"border":{"color":"#bbbbbb","style":"solid","top":false,"right":false,"bottom":true,"left":false,"width":1}},"base":{"border":{"bottom":false,"left":true,"right":false,"top":false,"color":"#bbbbbb","width":6,"style":"solid"},"backgroundColor":{"color":"#ffffff"},"borderRadius":{"radius":4},"boxShadow":{"shadows":[{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.2)","x":0,"y":1,"blur":6,"spread":0},{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.4)","x":0,"y":12,"blur":4,"spread":-10}]}}}
body

Corregido: el enlace a G DATA ManagementServer vuelve a mostrarse/visualizarse correctamente en el correo electrónico enviado para la instalación de G DATA Android Client.