Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Sv translation
languagepl_PL

Stacje robocze

Table of Contents
maxLevel6
minLevel5
indent24px

Drzewo stacji przedstawia widok obejmujący wszystkie jednostki komputerowe zarządzane z poziomu aplikacji G DATA Administrator. Sieć podzielona jest na 5 węzłów głównych (dostępność w zależności od posiadanej licencji):

 • Android: klienci Android.

 • Wszystkie serwery Exchange: Wszystkie podłączone serwery Exchange wyposażone we wtyczkę G DATA MailSecurity for Exchange.

 • Postfix/Sendmail: Systemy Linux z zainstalowanym klientem Sendmail/Postfix.

 • Squid: Systemy Linux z zainstalowanym klientem Squid.

 • iOS Mobile Device Management: klienci iOS.

Aby zarządzać końcówkami za pomocą składnika G DATA Administrator, niezbędne jest ich dodanie/uaktywnienie w widoku drzewa oraz instalacja odpowiedniej wersji klienta G DATA:

W zakładce Stacje robocze widoczne są następujące rodzaje węzłów i końcówek:

 • Cała sieć
 • G DATA ManagementServer
 • Mandant
 • Grupa robocza
 • Grupa (ActiveDirectory)
 • Serwer
 • Serwer podrzędny
 • Klient desktop
 • Klient (nieaktywny)
 • Klient laptop
 • Klient mobilny
 • Serwer Linux
 • Klient Linux
 • Klient MailSecurity for Exchange
 • Nieobsługiwane urządzenia: np. drukarki sieciowe

Image Removed

Po wybraniu klienta, grupy lub ManagementServer, odpowiednie moduły klienta są wyświetlane jako zakładki w obszarze modułów. W zależności od wybranego typu węzła dostępne są różne moduły. Na przykład po wybraniu klienta stacjonarnego zostanie wyświetlona zakładka Ustawienia stacji, a w przypadku klientów Android uzyskujesz dostęp do zakładki Ustawienia Android.

Okno drzewka umożliwia wygodne eksportowanie i importowanie ustawień danego klienta do pliku. Polecenie prawego klawisza myszy Eksport ustawień, spowoduje zapisanie ustawień zaznaczonego klienta oraz ustawień PolicyManager do pliku .dbdat. Ustawienia można zaimportować dla konkretnego klienta lub grupy w ten sam sposób, wybierając z menu kontekstowego polecenie Import ustawień i wskazując zapisany wcześniej plik .dbdat.

Include Page
Clients - Installationsuebersicht
Clients - Installationsuebersicht

Include Page
Clients - Installationslink an mobile Clients senden
Clients - Installationslink an mobile Clients senden

Include Page
Clients - Active Directory
Clients - Active Directory

Include Page
Clients - Menue Organisation
Clients - Menue Organisation