How-to


Changelog


Troubleshooting


Privacy policy for enterprise solutionsPage tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Sv translation
languagepl_PL
Ustawienia stacji - AntiSpam

Moduł AntiSpam jest dostępny w rozwiązaniach Client Security Business oraz Endpoint Protection Business

Jeśli zaznaczysz opcję Zastosuj filtr spamu, ruch e-mail klienta będzie sprawdzany pod kątem ewentualnych wiadomości spam. Możesz skonfigurować komunikat ostrzegawczy, który będzie dodawany do tematu, gdy wiadomość e-mail zostanie zidentyfikowana jako spam lub wystąpi podejrzanie o spam.

Jeżeli wtyczka Microsoft Outlook została włączona, przychodzące wiadomości będące spamem będą przenoszone do folderu AntiSpam. W przypadku innych klientów poczty e-mail wiadomości będące spamem mogą być automatycznie przenoszone do dedykowanego folderu spamu, definiując regułę filtrowania, która odpowiada ostrzeżeniu o spamie w temacie. Aby skonfigurować ustawienia modułu AntiSpam podczas korzystania z Microsoft Exchange, zobacz Ustawienia Exchange > AntiSpam.