How-to


Changelog


Troubleshooting


Privacy policy for enterprise solutionsPage tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Sv translation
languagepl_PL
e
Ustawienia stacji - E-mail
Ochronę antywirusową poczty e-mail można skonfigurować w każdym kliencie G DATA Security. Monitorowane będą domyślne porty dla protokołów POP3, IMAP i SMTP. Dodatkowo specjalna wtyczka do programu Microsoft Outlook automatycznie sprawdza wszystkie przychodzące wiadomości e-mail pod kątem wirusów i zapobiega wysyłaniu zainfekowanych wiadomości e-mail.

Wiadomości przychodzące

Sekcja Wiadomości przychodzące definiuje opcje skanowania przychodzących wiadomości e-mail.

 • W razie infekcji: Wybierz reakcję programu na wykrycie wirusa w wiadomości.
 • Skanuj wiadomości przychodzące: Włączenie tej opcji spowoduje sprawdzenie każdej przychodzącej wiadomości pod kątem wirusów i innych zagrożeń.
 • Dołączaj raport do przychodzących, zainfekowanych wiadomości: Jeśli program wykryje wirusa w wiadomości, dołączy do tematu słowo WIRUS w nawiasie kwadratowym, a do treści maila komunikat o infekcji.

Wiadomości wychodzące

Sekcja Wiadomości wychodzące umożliwia modyfikowanie następujących ustawień:

 • Skanuj wiadomości wychodzące: Włączenie tej opcji może zapobiec przypadkowemu wysłaniu wirusa lub zarażonego załącznika. Jeżeli program wykryje wirusa w przesyłce, pojawi się stosowny komunikat, a wiadomość nie zostanie wysłana przez program pocztowy.
 • Dołączaj raport do wiadomości wychodzących: Jeżeli opcja jest włączona, program dołączy do treści wiadomości stopkę informującą o przeprowadzeniu skanowania maila. Dodatkowo można wymusić umieszczenie w podpisie informacji o wersji programu oraz linku do strony G DATA Software.

Opcje skanowania

Sekcja Opcje skanowania konfiguruje parametry skanowania dla przychodzących i wychodzących wiadomości e-mail.

 • Skanery: Zalecamy stosowanie dwóch skanerów. Praca skanerów jest skoordynowana w ten sposób, że minimalnie obciążają procesor.

OutbreakShield

Jest to dodatkowy skaner poczty, który działa niezależnie od tradycyjnych sygnatur wirusów. Jest w stanie wykryć niebezpieczną wiadomość jeszcze przed sklasyfikowaniem wirusa i dostarczeniem odpowiedniej sygnatury wirusów. Kliknij przycisk Zmień, jeśli chcesz dodatkowo użyć specjalnych sygnatur wirusów tworzonych na potrzeby skanera OutbreakShield. W takim przypadku program będzie próbował automatycznie nawiązać połączenie z Internetem. Jeżeli połączenie z Internetem wymaga skonfigurowana serwera proxy, skorzystaj z ustawień w sekcjach Serwer proxy i Uwierzytelnianie proxy.

Komunikaty ostrzegawcze

Sekcja Komunikaty ostrzegawcze konfiguruje komunikaty ostrzegawcze dla odbiorców zainfekowanych wiadomości e-mail.

 • Powiadamiaj użytkownika o wykryciu wirusa: Odbiorcy zainfekowanej wiadomości zostaną automatycznie powiadomieni za pomocą wyskakującego okienka z ostrzeżeniem o wirusie.

Wtyczka w Microsoft Outlook

Ochrona programu Outlook umożliwia skanowanie poczty e-mail za pomocą zintegrowanej wtyczki.

 • Chroń konta Microsoft Office Outlook zintegrowaną wtyczką: Włączenie tej opcji, oprócz skanowania wiadomości podczas wysyłania/odbierania, umożliwia dodatkowo skanowanie wiadomości oraz folderów na żądanie, bezpośrednio w programie MS Office Outlook. Skanowanie można wykonać przez zaznaczenie folderu i uruchomienie polecenia Narzędzia > Skanuj folder programem G DATA AntiVirus. Polecenie dostępne jest również jako ostatnia ikonka standardowego paska narzędzi programu MS Office Outlook.

Nasłuch na portach

Domyślnie monitorowane są standardowe porty POP3 (110), IMAP (143) i SMTP (25). Jeśli ustawienia portów w Twoim systemie są inne, możesz je odpowiednio dostosować.