Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Sv translation
languagepl_PL
Dane dostępu i ustawienia

Ustawienia te muszą być skonfigurowane, jeśli serwer ma odbierać aktualizacje sygnatur zagrożeń z serwerów aktualizacji G DATA.

Dane dostępu

  • Wraz z rejestracją licencji otrzymałeś dane dostępowe do aktualizacji baz wirusów i plików programów. Wpisz je w
sekcji
  • sekcji Użytkownik
i
  •  i Hasło. Wybierz
najbliższy
  • najbliższy region, aby zapewnić optymalną szybkość pobierania aktualizacji.
  • Kontrola wersji
(domyślnie włączone) powinno być zawsze włączone, ponieważ poprawia szybkość aktualizacji. Jeśli jednak pojawią się problemy z bazami sygnatur wirusów, wyłącz sprawdzanie wersji. Podczas następnej aktualizacji zostanie sprawdzona integralność wszystkich plików bazy danych sygnatur wirusów, a w razie potrzeby pliki zostaną ponownie pobrane.Ustawienia proxy otwierają okno, w którym można wpisać dane logowania do serwera proxy. Należy je wpisać tylko wtedy, gdy aktualizacja nie może zostać wykonana bez serwera proxy.
  • : Jeśli ta opcja jest włączona, ładowane są tylko sygnatury, które zmieniły się od czasu ostatniej aktualizacji. Bez sprawdzania wersji, zawsze ładowane są pełne sygnatury wirusów.

Image Added

Ustawienia proxy

  • Jeśli ma być używany serwer proxy, należy wprowadzić tutaj dane połączenia.

Image Added