Search

Help

Page 1 of 33. Showing 327 results (0,011 seconds)

 1. Niezamierzona aktywacja kontroli zawartości stron internetowych

  Podczas aktualizacji do wersji 15.3 lub instalacji tej wersji, w rzadkich przypadkach kontrola zawartości sieci jest niezamierzenie aktywowana po stronie klienta. Ponadto w G DATA Administrator kontrola zawartości strony internetowej może być nieprawidłowo wyświetlana jako nieaktywna, mimo że jest aktywna.
  Business SolutionsSep 01, 2022
 2. Wysokie obciążenie przez procesy "gdagentui.exe" i "avkwctlx64.exe"

  Po zmianie podpisywania kodu na Microsoft Azure Code Signing (ACS, patrz Changelog https://www.gdata.help/display/BS/Changelog pod "Zmiany ogólne"), systemy z brakującym certyfikatem głównym mogą doświadczyć wysokiego obciążenia przez procesy "gdagentui.exe" i "avkwctlx64.exe". W programie G DATA Administrator wyświetl
  Business SolutionsSep 01, 2022
 3. Znane problemy w wersji 15.3

  Znane błędy w wersji 15.3 i ich poprawki
  Business SolutionsSep 01, 2022
 4. Czym jest Malware Information Initiative (MII)?

  Po zainstalowaniu G DATA ManagementServer zostaniesz zapytany, czy chcesz uczestniczyć w naszej inicjatywie Malware Information Initiative (w skrócie MII). W Administratorze znajdziesz opcje MII w zakładce Ustawienia stacji, podzakładka Ogólne. Możesz przyznać lub wycofać swój udział poprzez ustawienie lub usunięcie z
  Business SolutionsSep 01, 2022
 5. Znane problemy w wersji 15.2

  Znane błędy w wersji 15.2 i ich poprawki
  Business SolutionsJul 27, 2022
 6. Błędy baz danych w połączeniu z G DATA Security Client w wersji 15.2

  Wraz z wydaniem wersji 15.2 odnotowaliśmy pojedyncze przypadki wystąpienia konfliktu w systemach wykorzystujących Oracle DB lub Microsoft Exchange Server w połączeniu z G DATA Security Client. Szczegółowe dochodzenie ujawniło, że rewizja implementacji monitorowania operacji na plikach przy użyciu algorytmów haszujących
  Business SolutionsJul 27, 2022
 7. G DATA Business Solutions - podręcznik

  Business SolutionsMar 23, 2022
 8. G DATA Administrator

  G Data Administrator Anmeldung im G DATA Administrator image2021-7-21_13-27-59.png
  Business SolutionsMar 23, 2022
 9. Uruchamianie

  G DATA Administrator Uruchom G DATA Administrator, klikając na ikonę G DATA Administrator w Menu Start. Na ekranie logowania wprowadź swoje dane: Język: Wybierz język konsoli. Serwer: Wpisz nazwę lub adres IP komputera, na którym zainstalowano G DATA ManagementServer. Po prawej stronie wskaźnik stanu pokazuje, czy M
  Business SolutionsMar 23, 2022
 10. Obsługa konsoli

   G DATA Administrator Interfejs konsoli jest podzielony na cztery obszary:  Obszar Powiadomienia wyświetla informacje o statusie powiadomień oferując jednocześnie skróty do odpowiednich raportów, dzienników i aktualizacji. Obszar Klient/ManagementServer umożliwia wyświetlanie klientów i serwerów zarządzanych z
  Business SolutionsMar 23, 2022